SİTEMDE

Balık Avı

Balık Avı Teknikleri
Burada birkaç örneğini verdiğimiz teknikleri sizler doğada o anda bulup yapabileceğiniz materyallerle, yaratıcılığınızı da kullanıp değiştire bilir, burada verilen örnekleri geliştirip farklı malzemeler ve av teknikleri bulabilirsiniz.
Aşağıda verilenlerin haricinde farklı yöntem ve malzemeler var ancak burada bir kaçını örnek olarak veriyorum. Burada değinilmeyen sepet (pinter) vs. gibi balık tuzaklarını amatör balıkçılara yasak yöntemlerden olduğu için örnek teşkil etmemesi için burada paylaşmıyorum.
Fakat hayatı idame durumu söz konusu olduğunda göz ardı edilmemesi gereken yöntemlerden biride sepet benzeri tuzaklar ile avcılıktır. 

Diken oltası

1) Üzerinde dikeni olan yaklaşık 2,5 santim uzunluğunda bir böğürtlen dalı parçası kesin. (resim 1) 
Dalın etrafına bağlayacağınız ipin kaymaması için oltanın üzerine çakınızı kullanarak çentik açın. (resim 2)

2) Misinanızı açtığınız çentiğin etrafına bağlayın ve defalarca dolayın. (resim 3) 
Bitmiş olta bu oltayı yılanbalığı ya da kedibalığı gibi yemi bütün olarak yutan balıklar için kullanmalısınız. Ama yine de bu olta diğer balıkların ağız ya da solungaçlarına da takılabilir. 


Çivi oltası ve tüy yem

1) Yalancı yemin mümkün olduğunca gerçek bir ava benzemesi gerekir ki balık yemi ısırsın ve oltayı yutsun. Avlanacağınız sudaki balıkların neler yediğini gözlemleyin ve yalancı yeminizi ona göre yapın. Olta yapmak için bir çiviyi bükerek ucuna misina bağlayabilirsiniz. (resim 1)

2) Oltanın üzerine bir tüy bağlayarak yalancı yem yapabilirsiniz. Balıklar tüyü böceğe benzeterek yakalamaya çalışırlar. Yalancı yemi suyun yüzeyinde kaydırın ve balıkları kandırmak için devamlı suya dalıp çıkmasını sağlayın. (resim 2)

3) Bitmiş yem; oltanın misinaya iyice bağlandığın¬dan emin olu ki balık ısırdığında yalancı yeminizi ve oltanızı kaybetmeyin. (resim 3)


[/IMG] (] (] Kuş üzümünden mantar ve iğne olta[/B]

1) Mantar yapmak için doğal malzeme kullanabilirsiniz. Kuşüzümü kullanmak için sivri bir sopa ya da dikenle meyveyi delin. (resim 1)

2) Misina ya da ipinizi meyvenin içinden geçirin. Mantar oltanızın en uygun derinlikte durmasını sağlar. (resim 2)

3) Mantarın alt ve üstüne küçük sopalar bağlayıp kaymamasını sağlayın. (resim 3)

4) Oltanızı mantarın altında istenilen mesafeye takın.


Yemler


Yemler suyun yüzeyine yayılabilir, oltaya takılabilir ya da tuzakların içine koyulabilir. Böcekler, kurtçuklar, meyveler, ekmek, çiğ et ve balık parçalan yem olarak işe yarar. Canlı yemin hareketleri balıklara yaralı ve kolay bir avı çağrıştırdığından bol balık çeker. Başarılı yemlemenin püf noktası balıklara normal menülerinden örnekler ikram etmektir.

Bazı yem örnekleri;

Kurtçuklar 
Sümüklü böcekler 
Havuç 
Mısır 
Peynir 
Hamur işleri 
Ekmek 


Tuzaklı zıpkın

1) Bu tip balık zıpkını daha çok derin sularda avlanmak içindir. Önce uzun ve sağlam bir dalı temizleyin. (resim 1)

2) Kalın ucunu sivriltin. Sivrilttiğiniz ucu dikkatle ateşe sokarak sertleştirebilirsiniz. Sivri ucun iki yanına tuzağı iple bağlayabileceğiniz yerler yontun. (resim 2)

3) İki keskin sopayı birbiri üzerine kapanacak şekilde zıpkının iki yanına bağlayın. İki sopa üst üste kapandığında, balığın kurtulup kaçamayacağı kadar sıkı olsun. Daha sonra tuzak sopalarının arasına bastırıldığı zaman çıkacak üçüncü bir sopa sıkıştırın. (resim 3) 

(] (][IMG)

(]Dikenli zıpkın[/B]

1) Uzun ve düz bir sopanın ucuna yan yana çentikler açın. Böylece dikenleri rahatça takabilirsiniz. (resim 1)

2) Dikenli sopalan zıpkının ucuna çepeçevre dizip bağlayın. Balığın ağırlığını taşıyabilecek kalınlıkta olsunlar. (resim 2)

3) Nehir dibine veya kayalara vurarak zıpkının dikenlerine zarar vermemeye dikkat edin. Balığı kıyıya alırken bir ağ kullanmak akıllıca olur. (resim 3)


(] (][IMG)


(]Balık tutarken dikkatli olun[/B]
Yaptığınız balıkçılık malzemelerini çok dikkatli kullanın. Kolaylıkla kırılabilir, avınızı ya da dengenizi kaybetmenize sebep olabilir. Eğer suya düşerseniz boğulma tehlikesinin yanı sıra zatürree olabilir veya sudan kaynaklanan enfeksiyonlardan birini kapabilirsiniz. Destek alabileceğiniz ve basacağınız yeri yoklayabileceğiniz bir sopa olmadan çamurlu sulara girmeyin. Bazı etçil hayvanların da civarda avlanıyor olabileceğini asla unutmayın.

Hayvanların su içtiği yerlerdeki izleri kontrol edin ve kendinizi etçil bir hayvana yem olarak ikram etmediğinizden emin olun. 


Kendinden gerilmeli olta

Kendinden gerilmeli olta bir anlamda otomatik bir olta olarak değerlendirilebilir. Balık, yemi yuttuğunda olta çentikten kurtulur ve kamış geriye doğru çekilir. Böylece olta balığın ağzına saplanır. 

(]Akıntı Oltası[/B]

Suyun içinde ne kadar çok olta varsa bir şeyler tutma şansınız o kadar artar. Ama bu yöntemi uygularken avladığınız balığı diğerlerinin kemirme tehlikesi vardır. Akıntı oltasını sadece survival durumunda, tatlı su ya da küçük körfezlerde kullanın.

(]Buz üstünde balık avlama[/B]

Bir buz testeresi ya da bıçak yardımıyla kıyıya yakın bir yerde delik açıp buzun en az beş santim kalınlıkta olduğundan ve ağırlığınızı taşıyabileceğinden emin olun. Yaklaşık otuz santim eninde bir balık deliği açın. Deliği buzu kırarak açarsanız buzu zayıflatabilir ve ağırlığınızı taşıyamamasına neden olabilir ve dolayısıyla buzlu suya düşebilirsiniz. Ucuna yem taktığınız oltayı, deliğin üzerine koyacağınız bayraklı sopaya bağlayın.

1) Oltanızı bayraklı sopaya bağlarsanız sürekli elinizde tutup kontrol etmek zorunda kalmazsınız. (resim 1) 
2) Eğer bayrak dikleşirse bir balık yakaladınız demektir. (resim 2)