SİTEMDE

Biyolog


BİYOLOG; Canlı Türlerinin tanımlanması yaşamı ve evrimi etkiliyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişilerdir.


                     BİYOLOĞLAR UZMANLIK ALANINA GÖRE


- Sağlık hizmetleri veren Kurum ve Kuruluşlarda

- Çevre Koruma ve Parklar Yaban Hayatı Yöneticiliği alanlarınada

- Biyoteknoloji alanlarında 

- Sucul ortamlarla ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde

- Biyoloji öğterimi ve program geliştirme faaliyetleri

- ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirmesi ) Raporlarının hazırlanmasında

- Tarım ve Ormancılık alanlarında

- Gıda Kontrol Labarutuvarlarında

- Biyolojik araştırma tesislerinde

- Biyolojik Ürün Standartlarının Belirlenmesinde

- Kriminoloji Labarutuvarlarında

- Adli Tıbda

- Kara  Hava ve Deniz Gümrüklerinde

- Biyomedikal çalışma alanlarında

- İlaç ve ilaç madddelerinin , kozmatik ürünlerin üretim ve kontrol alanlarında

- Vektör Canlıların kontrol çalışmalarında

- Nükleer Tesislerde

- Ayrıca Öğtermenlik sertifikası olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilmekteler.