SİTEMDE

Ceviz Üretimi

CEVİZ ÜRETİMİ
      
      Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle  oldukça
önemlidir.Ayrıca yeşil  kabuğundan ve kökleriden  boya
elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini
bulunur (30 I-U  ). Yağ oranı  ise  % 60 ‘ ın
üzerin-dedir.Cevizin  kuru ve taze tüketime uygun 
çeşitleri vardır.Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC  ’ye  kadar dayanıklılık
gösterir.
TESİSİ VE BAKIMI :Ceviz ağaçları ; toprak bakımından  seçici olmamakla
beraber  taban suyu seviyesi  kışın   2,5-3m.’den yukarı
çıkmayan , fazla su tutmayan  gevşek, süzek,
çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.Cevizin  kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek  taban
suyu  ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına,
yaprakların damar aralarının  açık yeşil, 
damarlarının   kahverengi renk almasına , sürgün
uçlrının kurumasına , bir kaç yıl  içersindede  ağacın
kurumasına yol açar.Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama
imkanı olmayanyerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip
sonra aşılanırlar.Dikim aralıkları zayıf topraklarda  ve yamaç arazilerde
10X10 m.;kuvetli , taban  yerlerde  ise dikim aralığı 
12-14 m olarak ayarlanmalıdır.Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura
dikileceklerdir.Çukurun dibine  100-150’şer gram  süper fosfat ve
potasyum sülfat gübreleri  konulduktan sonra çukurdan
çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi  karıştırılarak ,
fidanlar aşı noktası dışarda kalacak  şekildedikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı
fidanlar 4-5 yaşından itibaren  verime başlar.Dikim
aralıklarını ise  10-12  yaşından sonra doldururlar.Bu
zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun
yerlere fındık,taban yerlerde  tek yıllık bitki.)Ceviz
ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır.
Fidanların ilk dikim yılında  ve imkan bulunan yerlerde 
yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa
derin ,ilkbaharda torak zemininin  uygun olduğu dönemde
yüzlek sürüm yapılır.Fidanlar dikimde  4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk
yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk
dalın  tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır.
Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç
alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları 
verimli olan çeşitlerde uç alma  yapılmaz.
ÜRÜN  BUDAMASI :Ceviz ağaçlarında  verimi artırmak  üzere taç içerisini
sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç
yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal
seviyelerinden budanarak  seyreltimelidir. Ürün
budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan
daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına
verim 120-150kg olmaktadır.
STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:


·        


Ağacın erken meyveye yatması,


·        


Periyodisite göstermemesi


·        


Ağacın verimli  olması


·        


Soğuklar ve  güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,


·        


Ağacın  sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve
zararlılara karşı dayanıklı  olması,


·        


Meyve iriliği, tüketimi   taze olarak  yapılacak ceviz
tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük)
kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması
29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği
mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması
gereklidir.


·        


Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın
birbirine sıkıca yapışmış olması, ince  olup  kolayca
kırılması gereklidir.


·        


İç kabuktan kolaylıkla bütün  olarak  çıkmalı , iç
randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi
çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen 
doldurmalı , büzülme  yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan
total yağ  miktarı  kuru maddenin %70’inden çok 
 olmamalıdır.
HASTALIK VE ZARARLILARI:Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı
ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik  Bordo
bulamacı  ile  bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere
dökülmüş  olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak
yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna  karşı  Mayıs ve
Hazinan aylarında  koruyucu olarak  iki ilaçlama
yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).Meyveler can eriği  iriliğini  alınca  Haziran ayı
içersinde atılacak  bakırlı  ilaç  ile iç kurduna 
karşı  insektisit  de  tatbik  edilmelir.Yine  Temmuz 
ayının başında ve  sonunda  kabuk  sertleşmeden  önce  2
defa  fungusit  ve  insektisit  karışımı  tatbik 
edilmelidir