SİTEMDE

Civcivleri Dişi Erkek Diye Ayırma

Civcivlerin kanatını açtıgımızda tüy boyları eşitse, civciv erkek, biri uzun kısa ise dişidir.

Cinsiyet Ayrımı

 

Yumurta tavukçuluğu işletmeleri erkek civciv istemezler. Onun için sevk edilecekler arasında erkek civciv bulunmaması gerekir. Yumurtadan çıktıktan sonraki ilk 24 saat içinde cinsiyet tespiti yapılmalıdır.

 

4 tür cinsiyet ayırımı vardır:

 

1- Tüy rengine göre.

 

2- Ayak rengine göre.

 

3- Kanat tüylerine göre.

 

4- Doğal ayrım (El ve göz yardımıyla, günlük civcivlerde gerisine bakarak).


1. Kanat Tüylerine Göre Cinsiyet Ayrımı

Tavuklarda yavaş tüylenme kalitatif özellikte cinsiyete bağlı dominant bir gen (K) ile meydana getirilmektedir. Bu genin resesif alleli (k) ise hızlı (erken) tüylenmeyi meydana getirir. Erken tüylenme gösteren bir erkek (kk) yavaş tüylenme gösteren bir dişi (K-) ile çiftleştirildiğinde cinsiyete bağlı ve çapraz kalıtım sonucu elde edilecek döllerde erkekler (Kk) yavaş tüylenme, dişiler (k-) ise erken tüylenme göstereceklerdir.

Kuluçkadan çıkan civcivlerden erken tüylenme gösteren dişilerde (k-) primer kanat tüyleri, yavaş tüylenme gösteren erkeklerin primer kanat tüylerine nazaran daha uzundur. Örtü tüyleri ise primerlerden daima daha kısa olmaktadır. Yavaş tüylenme gösteren erkeklerde ise kuluçkadan çıkışta primer kanat tüyleri kısadır. Örtü tüyleri de ya primerler kadar veya daha uzun olacaktır. Bu özellikten faydalanılarak kuluçkahanelerde kuluçkadan çıkan civcivlerde hızlı bir şekilde cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Ancak yukarıda tanımlanan çiftleştirmenin çaprazı yapılırsa bu özellikten yararlanarak döllerde cinsiyet ayırımı yapılamayacaktır.

2. Tüy Rengine Göre Cinsiyet Ayrımı


Tavuklarda gümüşi renk geni (S) altın renk genine (s) dominanttır. Keza bu karakter cinsiyete bağlı ve çapraz kalıtım yolu izlemektedir. Bu özellikten yararlanılarak günlük civcivlerde cinsiyet ayırımının yapılması mümkün olabilmekte ve özellikle ticari bakımdan büyük ekonomik önemi olan bir uygulama olarak bilinmektedir.

Altın renk genini taşıyan bir erkek (ss), gümüşi renk genini taşıyan bir dişi (S-) ile çiftleştirildiğinde elde edilecek döllerde dişiler (s-) altın renkli, erkekler (Ss) ise gümüşi renkli olacaklardır. Bu Özelliğe göre günlük yaştaki civcivlerde kolayca cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Etlik piliç hatlarında da aynı kalıtım esasından yararlanılabilmektedir. Altın renk genini taşıyan bir erkek hat ile gümüşi renk genini taşıyan resesif beyaz bir dişi hattın çiftleştirilmesinden elde edilecek dişi civcivler kahverengi veya altın renkli, erkek civcivler de açık sarı veya beyaz renkli olacaklardır.

3. Ayak Rengine Göre Cinsiyet Ayrımı

Deri ve bacaklarda melanin pigmentinin oluşumuna engel olan ld geni, melanin pigmentinin oluşmasına imkan veren id genine dominanttır. Bu gen çifti cinsiyete bağlı bir kalıtım esası gösterir. Buna göre Id -‘ veya ‘Id id genotipli fertlerde bacak açık renkli olurken id id veya id - genotipli fertlerde bacak koyu renkli olacaktır. Bu amaçla koyu renkli bacaklı erkeklerle açık renkli bacaklı dişiler çiftleştirildiğinde erkekler açık renkli bacaklı olurken dişiler koyu renkli bacaklı olacaklardır. Ayak rengine göre yapılan cinsiyet ayırımında başarı yüksek olmadığından bu yöntem fazla kullanılmamaktadır

Yukarıda tanımlanan üç yöntem de çapraz kalıtım esasına dayanmaktadır. Aşağıda ise bu kalıtım dışında iki yöntem daha verilmiştir.

4. Doğal Otoseks


Kanatlılarda erkekler homogametik (XX), dişiler ise heterogametik (XY) olduğundan çubukluluk genini taşıyan bir ırk içerisinde yapılan çiftleştirmelerle civcivlerde cinsiyet ayırımı yapılabilmektedir. Çubukluluk genini taşıyan Çubuklu Plymouth Rock ırkı, doğal otoseks olarak bilinen bu yönteme örnek olarak verilebilir. Çubukluluk dominant bir gen (B) ile belirlenmektedir. Bu gen cinsiyete bağlı olduğundan erkekler BB, dişiler ise B- genotipli olacaklardır. BB genotipli fertlerde (erkeklerde) çubuklar arası dişilere nazaran daha geniş olduğundan daha açık renkli görünmektedirler. Keza böyle bir çiftleştirmeden elde edilecek erkek civcivlerin başlarında dişi civcivlerinkine nazaran daha büyük bir beyaz leke görülecektir. Bu özellikten yararlanılarak günlük civcivlerde cinsiyet ayırımı mümkün olmaktadır.

5. Japon Yöntemi İle Cinsiyet Ayrımı


Yüksek ışık kaynağı altında civcivlerin gerisine bakılarak yapılan cinsiyet ayırım yöntemidir. Yetişmiş personele ihtiyaç duyar ve kullanılan işgücü önemli bir faktördür. Günlük civcivler karanlık bir odada 200-250 voltluk bir ışık altında gerilerine bakılarak incelenir. Kloakın karın bölgesine bastırılarak dışa çıkarılması ile erkek civcivlerde toplu iğne başı kadar bir penis çıkıntısı görülebilir. İyi yetişmiş bir seksör %96-98 isabetle civcivleri saatte 800-1200 adet ayırabilir.

Günlük civcivlerde cinsiyet ayrımında kullanılan diğer bir yöntem seksaskop adı verilen aletin kullanılmasıdır. Kloaka giren bir borunun yüksek ışık kaynağı ile aydınlatılarak cinsiyet organlarının ayrılması esasına dayanır. Japon yöntem ine göre daha kolay olmakla birlikte aletin kloaka girmesi ile daha fazla stres ve zayiat olmaktadır.

 

 

 

Resim 5: Gerisine bakarak cinsiyet tayini

Civcivi bir elinize alın ve avuç içinizde başaşağı dursun ve aynı elinizin parmak aralarına civcivin bacaklarını çok sıkmadan sıkıştırın bu arada hayvanı çok sıkmamalısınız yoksa hemen ölüverir, diğer elinizled e civcivin kloakasını işaret ve baş parmağınızla hafifçe açmaya çalışın aşağıdaki iki şekilden biri gözükecektir, tam anlayamadıysanız kloakasının alt kısmına çok hafif bastırarakra civcivin cinsel organlarını anlayabil irsiniz, aşağıdaki resim biraz basit oldu ama şimdilik idare adin yakında ben kendi civcivler ime yapıp resmini çeker koyarım, bu arada erkeğin cinsel organının sadece ucu gözükür oda ilk zamanlard a çok çok küçüktür civciv büyüdükçe onunla doğru orantılı olarak büyümektedir.....

Bu ayrım tecrübe ve eğitim işidir. Yanılmalar her zaman olabilir. Doğal ayrımda %2-4 kadar yanılma mümkündür.

İLK KULUÇKA MAKİNASI:

Civcivlerin gelişerek yumurtadan çıkabilmesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaçları vardır. Normalde bu sıcaklığı tavuklar yumurta ların üzerine oturarak kendi vücut sıcaklığı ile sağlamaktadır. Hollandalı fizikçi Cornelius Drebbel, civciv üretiminde kullanılan ilk termostatlı kuluçka makinesini 1609 yılında Londra’daicat etti.

Drebbel, buluşunu gerçekleştirirken, bir ölçüde, eski Mısırlıların ve Çinlilerin sıcak kuluçka odalarından esinlendi. Drebbel’in kuluçka makinesi, içinde kömür yakılan bir kabindi. Bu kabinin iç kısmındaki bir kutuda yumurtalar vardı ve sıcak hava sürekli olarak yumurta dolu kutunun çevresinde dolaşıyordu.

Kutunun, alkol dolu termostatla temas etmemesi için etrafına bir su ceketi yerleştirilmişti. Isınınca genişleyen alkol ” u ” biçimindeki tübün içinde bulunan cıvayı itiyor, o da metal çubuğu yukarı kaldırıyordu. Metal çubuk, iki kolla, üstteki soba kapağını açıp kapamaya yarıyordu. Böylece, kabinin altındaki ocakta yanan ateş, denetim altına alınmış oluyordu. Bu yöntem sayesinde, böylece kuluçka kutusunun içindeki ısı da sürekli olarak aynı düzeyde tutulabiliyordu.
Civciv üretiminde kullanılan ilk termostatlı kuluçka makinesi 1609 yılında Hollandalı fi­zikçi Cornelius Drebbel tarafından Londra’-* da yapıldı. Drebbel, buluşunu gerçekleştirir­ken, bir ölçüde, eski Mısırlıların ve Çinlilerin sıcak kuluçka odalarından esinlendi.
Drebbel’in kuluçka makinesi, içinde kö­mür yaküan bir kabindi. Bu kabinin iç kısmın­daki bir kutuda yumurtalar vardı ve sıcak ha­va sürekli olarak yumurta dolu kutunun çev­resinde dolaşıyordu. Kutunun, alkol dolu ter­mostatla temas etmemesi için etrafına bir su ceketi yerleştirilmişti. Isınınca genişleyen al­kol “u” biçimindeki tübün içinde bulunan cı­vayı itiyor, o da metal çubuğu yukarı kaldırı­yordu. Metal çubuk, iki kolla, üstteki soba ka­pağım açıp kapamaya yarıyordu.

Kuvvetli ışık ile cinsiyet ayrımı değil de kuluçka makinesindeki yumurtaların boş mu dolu mu olduğu kontrol ediliyor. Karanlık bir odada yumurtanın üzerine yumurta kontrol lambasını tutuyorsunuz, içeride civciv olup olmadığını görüyorsunuz. Tabiki civcivlerin gerisine bakarak cinsiyet ayrımı yapılabiliyor ama ışık tutarak değil çıplak gözle. Bıldırcınların cinsiyet ayrımını biliyorsunuzdur. Bıldırcını alıp sol avcunuzun içine yatıracaksınız. Gerisini sağ elinizin iki parmağı ile sıktırdığınızda beyaz sperma (diş macunu gibi) çıkarsa erkektir. Yetişkin bıldırcınların bir de göğüs tüylerine bakarak cinsiyet ayrımı yapılır.
Hem hayvana elinizle basınç uygulamanız gerekiyor( biraz şiddetli) sivilce benzeri organ belli oluyor.
diğer yöntem de kanadına bakarak yapılıyor ama doğduktan 2-3 gün içinde bakılması gerekiyor.onda da hatırladıgım kadarıyla yöntem şuydu tavukların kanadında ilk doğdugunda 2 boy tüy oluyordu biri kısa biri daha uzun . horozlarda ise tüm kanat tüyleri aynı boyda oluyordu.
 gagasından tutup sarkıtıyor aşağı doğru bacaklarını salanlar horoz bacaklarını karnına doğru çekenler ise tavukmuş.
1 GÜNLÜK TAVUK CİVCİVİNDE KANAT TELEKLERİ BİRİ UZUN BİRİ KISA ŞEKLİNDEYSE TAVUK HEPSİ AYNI BOYDAYSA ERKEKTİR TAVUK ÇİFTLİKLERİNDE BÖYLE AYRIM YAPILIR.

Cinciv Cinsiyet Ayrımı Video:

http://www.youtube.com/watch?v=Dqwd_w14osE