SİTEMDE

Kekik Yağı

Yazın kesilip biçilen kekikler yağ sıkma zamanı, kekikleri ilkin kazanlara doldurup içine de su dökerek ısıtırlar. İçi kekik ve ısınmış su dolu kazanın üzerine özel olarak yaptırılmış olan kapağı (imbik) konur. Kazanla kapağın birleştiği yer un hamuru ile veya özel çamurlarla sıvanır. İçeride kaynama sonucu oluşacak buharın buralardan çıkması önlenir. Kazan kapağının (imbiğin) üzerine devamlı soğuk su akacak şekilde bir düzenek kurulur. Kazan kaynamaya başlayınca üstten de soğuk su akmaktadır. Böylece kazan kapağı yani imbik devamlı soğutulmaktadır. Kaynama sonucu oluşan su buharı soğuk kapağa değince yoğunlaşırlar ve kapağın iç yüzeyinden (iç çeperinden) damlalar halinde aşağıya akarlar. İmbik bir kazan ve kapağından oluşur. Kapak diğer kapaklardan farklıdır ve özel olarak yapılmıştır. Kazan kaynayınca içerisi buharla dolar. Buhar soğutulmuş kapağın iç yüzüne değince yoğunlaşır ve damlalar haline gelir. Damlalar kapağın iç yüzünden aşağı doğru kayar ve kapağın iç alt kısmındaki yukarı doğru kıvrılmış olukta birikir. Kapağın altı içten fırdolayı bu olukla çevrilmiş ve dışarıya bir boru ile çıkış verilmiştir. Damlalardan oluşan damıtılmış su bu borudan dışarıya akar. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi içn bir kap konur. İçeride yoğunlaşan damıtık su kapağın iç altındaki kıvrımlı toplama bölgesinden bir boru ile dışarıdaki kekik suyu toplama kabına akıtılır. Üstteki kapağı soğutma suyu birikip başka bir borudan dışarıya akıtılır. Oradan da ağaç bir olukla ya da bir hortumla uzaklaştırılır. Soğutma suyu bir fortumla getirilip kazan kapağına akıtılmakta, soğutma işlemini tamamlayan ılık su bir borudan dışarıya akıtılmakta ve bir ağaç olukla uzaklaştırılmaktadır. İmbik önündeki kapta biriken kekik yağı ile karışık kekik suyunun yağ kısmı yukarıda, su kısmı aşağıda birikir. Kap dolup taşınca ilkin dışarıya yağ kısmı akar. Taşarak bu kapta biriken kekik yağının içinde gene de su vardır. Bu yağı çok, suyu az karışım ters çavrilmiş şişelerde altta kalan suyu boşaltılarak saf kekik yağı haline getirilir. Birbirinden ayrılan kekik yağı ve kekik suyu kendi kaplarına doldurularak kullanım için saklanır.