SİTEMDE

Kira

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE, YENİ MALİKİN HUKUKİ DURUMU:
 
6570 S.K.a tabi yerlerde (Sorudaki işyeri öyledir) yeni malikin 2 seçimlik hakkı bulunmaktadır.
 
1.1- Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye Davası Açmak: Yeni malik taşınmazı satın aldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya tebliğ ettirmek koşuluyla; ihtiyaç iddiasını ve tahliye iradesini, ihtarname keşide ederek bildirmek mecburiyetindedir. Satın aldığı tarihten itiraben 6 ayın geçmesiyle de dava açabilecektir. O halde yeni malikin bu seçimlik hakkından faydalanması için şunlar gereklidir.
 
a-) Satın aldığını ve ihtiyacının bulunduğunu satın alma gününden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bildirecek,
 b-) Bildirim yazılı olacak ve Tebligat Kanununa uygun olacak.
 c-) Satın aldığı tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra ve kira dönemi içinde yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açacaktır.
 d-) Bir çok forumda rastlanıldığı üzere tahliyeyi sağlamak için sadece satın alma yeterli değildir. Yine ihtiyaç olması ve ihtiyacın da samimi bulunması gerekmektedir.
 


Kiracıya ihtarname çekerek bundan sonra kira bedellerini tarafınıza ödenemesini istemneniz gerekir, aksi halde iyiniyetli kiracı önceki malike kira borcunu öderse sorumlu olmaz, kira artış davası için ise 1+3 yıl kuralı gereği 2007 yılında açmanız daha doğru olur, ancak burada da süre koşuluna uymalısınız yani sözleşme bitmeden 15 gün önce eline geçecek şekilde ihtar çekmeniz gerekir kirayı artırma konusunda....

 


DÜKKANIMI kiraya verdim 2 ay oldu ilk ay kira 1 hafta geçince aradım yeni açtım paraya sıkışıkım dedi ayın birinde yatırayım dedi(15. de yatıracaktı ) bende 15 .de ikisini bir yatır ozaman dedim ama aradan 10 gün geçti arıyorum bu gün yarın diye oyalıyor.ihtar çekmeyi düşünüyorum
 ben başka bir ilde oturuyorum noterden oraya gidipmi ihtar çekmeliyim.birde masrafı nekadar oluyor acaba
İcra Dairesinden Tahliye ve alacak talepli takip yapınız.
Kirayaverenin kira bedelini alamaması halinde iki seçimlik hakkı vardır.
1- Noterden ihtarname göndermek (Bu ileride bir kira dönemi içinde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açma hakkı da verir)
 2- İcra dairesinden ihtarlı ödeme emri göndermek. (30 gün içinde kira borcu ödenmezse, haciz ve tahliye hakkı doğar).
 
Noter ihtar masrafını yaklaşık 70-80 TL.dır. Başka bir ilden de ihtarname çekilebilir. Ancak bu işlemlerin son derece teknik konular içermesi nedeniyle avukatınız eliyle yürütülmesinde ileride oluşabilecek hak kayıplarını önlemek için çok önemli olduğunu da vurgulamak gerek.

 

 


İş yeri kira anlaşmazlığı

 

Mülk sahibinin kiracının tahliyesini hangi hallerde talep edebileceği 6570 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddedeki hallerden biri olmadıkça mülk sahibi kiracıyı tahliye edemez.

Aynı kanunun 11. maddesine göre Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel kiraladığı yeri tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.
 
Mülk sahibinin yapabileceği tek şey 3 yıldan daha uzun bir kiracılık ilişkisi sonucunda kira bedelinin rayiçten düşük kaldığı iddiasıyla kira tespit davası açmaktır. Bu davanın sonucunda belirlenen kira bedeli davanın açıldığı veya resmi kira artış ihtarının size tebliğ edildiği dönemden bir sonraki dönem için geçerli olur.
 
6570 sayılı kanunu aşağıda bulabilirsiniz:
 http://www.hukuki.net/kanun/6570.13.text.asp
 
Sizin durumunuzda kirayı yıllık %10 artışla zamanında ve düzenli ödediğiniz sürece mülk sahibi ancak kendisinin, eşinin veya çocuklarının ihtiyacı nedeniyle kira dönemi sonunda tahliye davası açabilir.
 
Bu şekilde tahliye edilen gayrimenkul de aynı kanunun 15. maddesine göre bir başkasına 3 yıl süreyle kiraya verilemez.


İş yeri kira anlaşmazlığı

 

 

Mülkiyet hakkı herşeyin üstündedir.

Mülk sahibi kendisinin, eşinin veya çocuklarının ihtiyacı olduğu takdirde kira dönemi sonunu bekleyerek tahliye davası açabilir. Ama kardeşi, babası veya başka akrabasının ihtiyacı için tahliye talep etse de kabul edilmez.
 
Kira kontratınız hangi ayda başladıysa, bu sene o ay içinde ihtiyaca dayalı tahliye davası açma hakkı var. Davanın sonuçlanması birkaç ay alabilir.

Örnekler:04.12.2012 Tarihinde, Dükkan aldım.Dükkanı aldıgımda, içinde kiracı vardı.Eski Dükan sahibiyle yaptıgı kontrat , bu ayın sonunda bitiyor.
Kiracı eski oldugu için işhanında yeni kiracılara göre kira oranı çok düşük kalmış.Kiracı 320 Tl kira veriyor.Fakat iş hanında yeni dükkan tutanlar. 550-650-850 gibi fiatlardan tutuyorlar.Ben Dedimki, Kirayı 500 yapalım dedim.Kiracı kabul etmiyor. o çok daha düşük oranda olmasını istiyor.Kiracıyı çıkarmak istersem çıkartabilirmiyim.Çıkartabilirsem neler yapa bilirim?

sn.Tarkan bey,taşınmazın yeni maliki olarak kiracınıza (1 ay) içerisinde noter kanalıyla en geç (6ay) içerisinde konutu boşaltması için "İHTARNAME" çekiniz,boşaltmazsa,hukuki yola başvurarak tahliye edebilirsiniz.