SİTEMDE

Mangal Kömürü

Mangal kömürünün öyküsü ağacın kesilmesi ya da budanması ile başlar. Kesilen ağaçlar mangal kömürü yapmaya uygun boyutlarda parçalara bölünür. Kesim alanında hazırlanan bu odun genelde traktör ile zorlu şartlar altında yakım bölgesine taşınır. Yakım bölgesi orman yangınına mahal vermeyecek güvenli bir alanda belirlenmiştir.
Toplanan odunlar ortada bir baca deliği oluşturacak şekilde dik olarak ters bir huniye benzer şekilde dizilir. Odunların sıkı bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor herhangi bir boşluk ocağın çok hava almasına neden olup odunların yanmasına ya da işlem esnasında ocağın çökmesine neden olabilir. Hazırlanan bu odun yığınına torluk adı verilir. Kubbe şeklinde yığılan odunların üzeri saman ya da kuru yaprak ve killi toprak ile örtülerek hava alışı engellenir. Torlukların çapı 15-20 metre kadar olabilmektedir.

Hazırlanan torluğun ortasına ateş verilir. Bir süre sonra torluğun bacası kapatılarak çevresinde mazgal delikleri açılır. Torluk gece gündüz birkaç saatte bir kontrol edilerek düzgün bir yanma olup olmadığı kontrol edilir. Daha hızlı yanan ya da yanmayan bir kısım varsa mazgal delikleri açılıp kapatılarak yığının eşit şekilde yanması sağlanır.

Yanma işlemi esnasında torluğun bacasında önce su buharı ardından sarı bir duman en son da karbon monoksitten ibaret mavi bir duman çıkar. Mavi dumanın görülmesi kömürleşmenin tamamlandığını gösterir. Kömürleşmenin tamamlanması ile torluktaki tüm hava delikleri kapatılarak ateşin sönmesi ve kömürün soğuması beklenir. Ocağın ateşe verilmesinden açılmasına kadar geçen süre torluğun büyüklüğüne bağlı olarak 15-20 gün sürmektedir.