SİTEMDE

Moleküler biyologlar

Moleküler biyologlar

Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

İlgili bölüm mezunları; - Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, - İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında, - Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde, - Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde, - Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),

 

---------------------------------------

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları, özel sektör ve kamu hastanelerinde moleküler temelli tanı laboratuvarları, tüp bebek birimleri, hastanelerin araştırma laboratuvarları, ziraat ve veterinerlik alanlarında moleküler temelli araştırma laboratuvarları, gıda ve ilaç sektöründe Ar-Ge birimleri, kalite kontrol ve çevre koruma birimleri, biyoçeşitliliğin tanılanması ve korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü araştırma laboratuvarları, GDO tanı laboratuvarları, biyomedikal şirketler ve sayıları giderek artan biyoteknoloji şirketlerinde aranan elemanlardır.

 

-----------------------------------------

 

Çalışma alanları

 

Genel çalışma alanı biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevlerinin araştırılmasıdır. Tarım, Çevre, Sağlık ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarla, adli tıp ve kriminoloji laboratuvarları iş imkanı sağlıyor. Özel sektörde sağlık ve biyoteknolojik çalışma yapan kurumların çeşitli üretim aşamalarında, moleküler biyoloji ve genetik uzmanları tercih ediliyor.

 

devlet sektöründe, bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve kamu iktisadi teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedir. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrisinde araştırma – geliştirme ve kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe, hastanelerde, özel tahlil laboratuarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışan mezunlarımız gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesiyle daha geniş iş imkanlarına da yararlanabileceklerdir.