SİTEMDE

Rüzgar Gülü


Rüzgar Gülünün verimini Arttırma
 
 
1-)Rüzgar gülünün çapı artırılırsa;
2-)Rüzgar gülü hafif ve sağlam maddelerden yapılırsa(örneğin ince aliminyum plaka)
3-)Rüzgar gülünün çarkları arasındaki açı rüzgarı iyi alabilecek bir şekilde ayarlanırsa(67.5 Derece civarı)
4-)Rüzgar gülü ile Dinamo arasına dinamonun devir gücünü artırmak için dinamoda küçük dişli Rüzgar gülünde büyük dişli olacak şekilde Dişliler sıra, sıra dizilirse;
5-)Birbirine değen parçalar arasındaki sürtünme en az düzeye indirilirse(Örneğin dişlileri motor yağıyla yağlamak);
6-)Rüzgarı gülü rüzgarı iyi görebilecek bir yere konulursa(Tabi rüzgarın şiddetti de çok önemli);
 
Dinamo’yla Akü arasına bir AC/DC Çevirici(Köprü Diyot) Köprü diyotun çıkışını da aküye akünün çıkışınıda DC/AC Konvartöre bağlanacak.
 
Üretilen gerilimin gücü DC/AC Konvartörün çeşidine göre artırılabilir.Eğer 400Watt yetmez ise,akünün amper değerine göre 175-2250 watt arasında konvartörler kullanılabilir.Ama yüksek güçte konvantör daha fazla akım ister.Eğer ki 1400’Watt’lık bir halı yıkama süpürme makinesini 400 Watt’lık bir Konvartörle çalıştırmaya kalkarsanız Konvartörü besleyen akü kısa sürede biteceği gibi aynı zamanda da cihaz çalışırken güç yeterli olmadığı için sorun çıkaracaktır.O bakımdan konvartörün gücüne göre girişe uygun akım vermek lağzım. 
 
Örneğin 400 Watt’lık güçle ne çalıştırılabilir birkaç örnek verelim.
Televizyon(55 ekran) yaklaşık olarak 100 Watt
Buzdolabı(Derin dondurucusu bulunan) 130-140 Watt
4 Tane 100Watt akkor lamba
16 tane 25 Watt Kompleks floresan lamba 
Radyo ve 400Watt’ın altındaki ısıtıcılar
Ve daha da birçok şey çalıştırılabilir.
Rüzgar gülü ve güneş pilleri ile kurulacak devrelerdeki en önemli faktörlerden birişi kullanılacak en güçlü alıcının (Örneğin Ot.Çam.mak.)Gücüdür bunada yaklaşık günümüz şartlarında 1700 W diyebiliriz. 60 Ah lik bir akü 60x12=720 wh lık enerji demektir yani tam sarjlı bir akü 720 w lık bir sistemi 1 saat besleyebilir Örnekteki makina için 1700:720=2.36 yani en az 3 tane akü nün parelel yada seri bağlanmasını gerektirir.Parelel bağlanırsa Akım seri bağlanırsa Gerilim artar.Ancak pratikte İnvertörler 12 yada 24 volt aralığında (Çoğunlukla) İmal edildiklerinden aküleri parelel bağlamak daha akılcı olacaktır .tabi bu 1 saat içindir.Yani örnekteki devrede rahat çalışmayı sağlayabilmek için en az 6 adet akü gereklidir buda Çamaşır yıkama süresinin 2,5 saat olduğu göz önüne alınarak hesaplanabilir.
İşin Diğer önemli bir yönüde bu gücü sağlayabilecek kaynak tır burada Rüzgar güllerinin hareketli aksamlardan oluştuğu ve arıza yapma olasılığının yüksek olması güneş pillerini ön pilana çıkarıyor.Fakat ne yazıkki Üretilen ve bu amaçla kullanabileceğimiz pillerin pahallı olmaları ayrıca sorun teşkil ediyor.Örnekteki 6 adet 60 Ah lik akünün (60x6:360 Ah =360x12=4320 Wh )2,5-3 saatte enrjisinin büyük bir bölümünü tüketeceğini ve bize 2,5 saatte 2,5x1700= 4250 Wh lık bir kaynak gerektiğinide hesaba katarsak Güneş pillerinin en az 200 w lık olması gerekir ki 20 saat kadar sonra akü grupları tekrar dolsun.Böyle bir güneş pili ise yaklaşık 1200 $ civarında birde bu gücü 12 v-220 volt luk bir invertör maliyeti ile hesaplarsak ki oda 2000W =2200 $ civarında bu işin maliyeti 3500-4000 $ civarında seyreder.İnvertör devresi bilindiği üzere DC gerilimi,bir osilatör aracılığıyla AC gerilime dönüştürerek uygun güçteki Transformatör vasıtasıyla yükseltmeye yarayan devrenin genel adıdır.Transformatör ise Elektrik enerjisinin giriş ve çıkış gücü sabit kalmak şartıyla (P=V.I, Pgiriş=Pçıkış)manyetik alan yardımıyla gerilimini veya akımını değiştirmeye yarayan aletlere Transformatör(Trafo) denir.İnvertör çıkışındaki enerjiyi Şebeke gerimine(220V veya 110 V) yükseltmek için Trafo kullanılır.Rüzgar türbinini evde amatör olarak kendimiz yapmak son derece zahmetli ve uğraş verici bir iştir.Ancak rüzgar enerjisiyle dönen uygun bir mekanizma(pervane benzeri ve rüzgar gülü de olabilir)ile yapılabilir.Bilindiği üzere Rüzgardan elektrik enerjisi elde etmek için, rüzgar gücüyle dönen bir ‘türbin’e ve buna bağlı, elektrik akımı üreten bir ‘alternatör’e(Kısacası uygun güçte bir dinamo) gereksinim vardır.Rüzgar türbini esas olarak, rüzgar itkisiyle donen bir pervaneye bağlı bir 'alternatör’den oluşur. Alternatördeki bir mıknatıs (rotor), içinde döndüğü sarımda (statör) bir elektrik gerilimi oluşturur ve sonuç olarak, bu iletken sarımda elektrik akımı oluşur. Daha sonra bu elektriğin gerilim ve akım düzeyi, trafo gibi araçlarla arzu edilen düzeylere ayarlanır. Dolayısıyla bir rüzgar türbini; pervane, buna bağlı bir alternatör ve ardından gelen, voltaj ve akım düzenleyici veya dönüştürücülerinden oluşur.Rüzgar türbinini evde amatör olarak kendimiz yapmak son derece zahmetli ve uğraş verici bir iştir.Ancak rüzgar enerjisiyle dönen uygun bir mekanizma(pervane benzeri ve rüzgar gülü de olabilir)ile yapılabilir.Bilindiği üzere Rüzgardan elektrik enerjisi elde etmek için, rüzgar gücüyle dönen bir ‘türbin’e ve buna bağlı, elektrik akımı üreten bir ‘alternatör’e(Kısacası uygun güçte bir dinamo) gereksinim vardır.Rüzgar türbini esas olarak, rüzgar itkisiyle donen bir pervaneye bağlı bir 'alternatör’den oluşur. Alternatördeki bir mıknatıs (rotor), içinde döndüğü sarımda (statör) bir elektrik gerilimi oluşturur ve sonuç olarak, bu iletken sarımda elektrik akımı oluşur. Daha sonra bu elektriğin gerilim ve akım düzeyi, trafo gibi araçlarla arzu edilen düzeylere ayarlanır. Dolayısıyla bir rüzgar türbini; pervane, buna bağlı bir alternatör ve ardından gelen, voltaj ve akım düzenleyici veya dönüştürücülerinden oluşur.Rüzgardan elde edilecek olan gücün formulü P=1/2dv3ACP’dir.Burada P, güç çıktısı; d, hava yoğunluğu; A, süpürme alanı; CP, Güç katsayısı; v, ise Rüzgar hızıdır.) Rüzgarın sağlayacağı enerji, gücüne ve esme saati sayısına bağlıdır.Bir rüzgar türbininin üretebileceği elektrik enerjisi miktarı ise,rüzgar hızına son derece bağlıdır.Rüzgar hızının iki kat artmasında elde edilecek güçte(formüle göre) sekiz kat artmaktadır.2 kat Azalmasında ise 8 kat azalmaktadır.Örneğin metrekareye düşen güç miktarı hız 3.5m/s iken 50W,4.5 m/s iken 100W, 5m/s iken 150W, 6m/s iken 250W,7.5 m/s iken 500W,8,5m/s iken 700W’tır.Kısacası 1,5 metrekare toplam kanat alanına sahip bir rüzgar türbini 10 metre yükseklikte ortalama 6m/s rüzgar hızında,devir sayısı dişli veya kayış gibi mekanizmalar kullanılarak uygun düzeyde ayarlanmış %80 verimli bir dinamoyla ortalama 300 Watt’lık elektrik enerjisi üretebilir.