SİTEMDE

Tohumlar

DUT TOHUMUÜretimi
Tohum, çelik ve doku kültürü ile üretimi yapılır. Ancak en çok çelikle üretim yöntemi
kullanılır. Erken ilkbaharda odun çeliği alınır. Eğer tohumla üretim yapacak isek, tohumlar
toplanır toplanmaz hemen veya çıplak olarak 4 -12 haftalık soğuk depolamadan sonra
ilkbaharda ekilir. Üretimde bunun yanında aşıda kullanılır. Göz ve kalem aşı yapılır.
Daldırma ile sonbaharda üretilebilir. 
Generatif (tohumla) çoğaltma
Generatif çoğaltma yönteminde tohumlar meyveden çıkarıldıktan sonra hemen
ekilmelidir veya tohumlar kurutularak 4°C’de buzdolabında birkaç yıl muhafaza edilebilir.
Genelde çimlenme sorunu yaşanmaz. Bazı durumlarda özellikle de karadut tohumlarının
çimlenmeleri için gibberelik asit uygulamaları gerekebilir. Tohumla çoğaltma oluşabilecek
açılımlardan dolayı pek önerilmez. Ağaç yavaş gelişip, geç meyveye yatar. Ayrıca meyve
kalitelerinde farklılıklar görülebilir. Standart bir çoğaltma yöntemi olarak önerilmez. Ancak
aşı ile çoğaltmak için anaç eldesinde kullanılır.Dut, fidanlıklarda, tohumdan yetiştirilir, sonra iyi cins dut ağaçlarından alınmış çeliklerle aşılanır. Aşılı fidanlar bahçeye, tarlaya dikilirken köklerin çevresine iyice çürümüş gübreyle karıştırılmış toprak doldurulur. Fidanlar birbirinden en aşağı 6-7 metre aralıkla dikilmelidir; yoksa, ağaçlar iyi güneş alamaz, soluk kalan yapraklarında böcekler baygınlık hastalığı meydana getirirler.
 
Dut ağaçlarının bulunduğu topraklar yazın bir-iki kere çapalanmalı, gene yazın şerbet halinde çiftlik gübresi verilmelidir. İpekböceklerine verilmek üzere yapraklar baharda toplanır. Bundan sonra, haziranda, ağaçları budanmalıdır. Budanmazsa, ağaç yeni yaprak vermekte zorluk çeker. Yalnız, dut ağacı çok budanırsa zayıf düşebilir. Onun için, ancak çok girift olan iç dallar budan-malı, kuru dallar kesilmelidir.
 
Kök çürüklüğüne uğramış ağaçlar topraktan çıkarılmalı, köklerindeki toprağın çevreye yayılmasına meydan vermemelidir. Hastalığın başka ağaçlara geçmesi böylece önlenmiş olur.